Als praten
niet meer helpt

Actueel


Vanaf januari 2022 werkt Fer verder als particulier jeugdhulp-aanbieder.

De praktijk heeft een contract met de gemeente Eindhoven. Clienten uit deze gemeente kunnen een beroep doen op vergoeding jeugdhulp via hun huisarts en andere bevoegde verwijzers.


Transparantie


De praktijk werkt met een klein team; een speltherapeut en een praktijkondersteuner en heeft hierdoor een beperkte capaciteit.

Wij bieden speltherapie (4-12jr.); psychosociale therapie (12-18jr.); ouderbegeleiding; procesdiagnostiek en pedagogisch advies.

Wij werken oplossing-gericht en vraag-gestuurd en staan voor transparant samenwerken en een praktische, actieve aanpak.

Wij houden van korte lijnen, onze basis is positief focus en betrokkenheid bij de cliënten en hun sociale omgeving.


Sponsoring Het BeterBoek


Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

De praktijk

Fer Senders


Praktijkhouder Fer Senders is zo’n 30 jaar werkzaam geweest in verschillende disciplines binnen de jeugdzorg en als speltherapeut/kinder&jeugdtherapeut in de eigen praktijk.

Als zodanig is hij bekend met de vragen en zorgen rondom opvoeding en ontwikkeling van kinderen, jeugdigen en gezin.

Fer is een ervaren professional en beschikt over een brede pedagogische en therapeutische expertise. Naast zijn werk in de eigen praktijk is hij freelance behandelaar bij JeugdhulpXtra in Geldrop en Weert. Fer was lange tijd als opleider werkzaam bij de Hogeschool Utrecht, de InHolland-Academy Amsterdam, bij BGL&Partners en als pedagogisch adviseur.


Bregje Hoeks


Bregje is de praktijkondersteuner.

Ze is bekend met de processen rondom de zorgadministratie vanuit de gemeenten.

Ze ondersteunt in de administratie en facturatie.Gezondheidscentrum Plus
Jan Smitzlaan 7,
5611LD Eindhoven

Telefoon; 06 12063369
Email; info@fersenders.nl