Als praten
niet meer helpt

Actueel


Vanaf 1 januari 2022 gaat de praktijk verder als particuliere jeugdhulp-aanbieder.

Per 1 oktober 2021 geldt daarom een aanmeldstop voor clienten die een beroep doen op de vergoeding jeugdhulp van hun gemeente.
We nemen nog wel particuliere clienten en PGB-clienten aan, hiervoor geldt geen aanmeldstop.


Transparantie


De praktijk werkt met een team van 3 speltherapeuten en een praktijkondersteuner.

Wij bieden speltherapie (4-12jr.); psychosociale therapie (12-18jr.); ouderbegeleiding; procesdiagnostiek; pedagogisch advies en coaching.

Wij werken oplossing-gericht en vraag-gestuurd.
Staan voor transparant samenwerken en voor een praktische en actieve aanpak.

Wij houden van korte lijnen.
Onze basis is betrokkenheid bij de cliënten en hun sociale omgeving.


Praktijkcentrum Emopad
Emopad 37 B,
5663 PA, GeldropGezondheidscentrum Plus
Jan Smitzlaan 7,
5611LD Eindhoven

Telefoon; 040 3685321
Email; info@fersenders.nl
Sponsoring Het BeterBoek


Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

De praktijk

Fer Senders


Praktijkhouder Fer Senders is meer dan 30 jaar werkzaam in verschillende disciplines binnen de jeugdzorg. Sinds 1998 als speltherapeut/kinder&jeugdtherapeut in de eigen praktijk in Geldrop en ook in Eindhoven.

Als zodanig is hij bekend met de vragen en zorgen rondom opvoeding en ontwikkeling van kinderen, jeugdigen en gezin.

Hij is een ervaren professional en beschikt over een brede pedagogische en therapeutische expertise. Naast zijn werk als therapeut binnen de eigen praktijk is hij als opleider en pedagogisch adviseur werkzaam voor diverse instellingen in het land.


Saskia de Lang


Saskia de Lang is al vele jaren gepassioneerd aan het werk binnen de jeugdhulpverlening. Vanuit het groepswerk, naar het begeleiden van gezinnen, met onder andere Video Interactie Training, ben ik echt op mijn plek binnen de kinder- en speltherapie.

Ik werk met kinderen en hun gezinnen omdat kinderen onlosmakelijk verbonden zijn met hun ouders. Mijn krachten liggen in het aansluiten en afstemmen op het kind en het kind écht te horen in wat ze vertellen door middel van hun spel. Daardoor groeien en bloeien kinderen op.
Traumaverwerking en hoogsensitiviteit zijn mijn specialiteit.Diana Rijkens


Diana Rijkens is speltherapeut met speciale belangstelling voor de spelbeelden, de belevingswereld en de emotionele thema’s van kinderen.

Als Sherborn-therapeut was zij vanuit de bewegingspedagogiek al eerder bekend met hechting en lichaamstaal, verbinding en contact tussen ouder en kind. Hierdoor geinspireerd heeft Diana zich ook gespecialiseerd in Theraplay. Naast haar werk met kinderen heeft Diana ook ervaring als gezinscoach.


Bregje Hoeks


Bregje is de praktijkondersteuner.

Ze is bekend met de processen rondom de zorgadministratie vanuit de gemeenten.

Ze ondersteunt in de administratie en facturatie.