Hoe verloopt
de behandeling ?

De rol van ouders


De rol van de ouders is belangrijk voor het therapieproces van kinderen en jongeren. Het is goed om zaken van thuis en school en ervaringen binnen de behandeling uit te wisselen en ouders feedback te geven. Verhulde thema’s en patronen worden hierdoor zichtbaar.
Zo kan er gewerkt worden aan ondersteuning van het therapieproces en de gewenste verandering.


Hoe werkt het ?

Het intakegesprek


U kunt zich altijd op eigen initiatief aanmelden. Uw aanmelding wordt door ons in behandeling genomen of we verwijzen u door. Misschien bent u naar ons verwezen door een psycholoog, huisarts of kinderarts en is er al psychologisch onderzoek gedaan of een diagnose gesteld. In het intakegesprek krijgen wij inzicht in de hulpvraag. Dit mede aan de hand van het aan u toegestuurde vragenformulier. Vervolgens wordt er samen met u afgestemd waaraan gewerkt gaat worden.
U kunt het vragenformulier ook hier downloaden (in Word).
Wanneer u dit heeft ingevuld kunt u het retour zenden aan info@fersenders.nl

Observatie en beeldvorming

In een traject van 4 tot 6 individuele (spel)-sessies met uw zoon of dochter en 2 oudergesprekken wordt een behandeladvies gegeven. Vervolgens worden behandeldoelen opgesteld en krijgt het therapeutisch proces vorm waarbij de focus altijd ligt op het kind of de jongere.