Praktisch
en actief

Onderkennen en oefenen


Een leerstoornis of een beperking kan voor jongeren moeilijk te hanteren zijn. Met ondersteunende therapie en coaching kunnen jongeren hun vragen, verwarde gevoelens en patronen beter onderkennen en ordenen. Inzicht en verandering wordt hierdoor gerealiseerd.

Voor jeugdigen met communicatieproblemen kan training en coaching een oplossing zijn. Bij extreem verlegen zijn of zich isoleren van de vriendengroep. Maar ook bij zich gepest, depressief en angstig voelen of juist bij dagelijks boos worden en ruzie maken. Ook kinderen en jongeren met een aspecten van adhd en autisme hebben baat bij deze praktische aanpak.


Pubers en jongeren

Worstelen met zelfbeeld


Veel pubers en jongeren tonen ongenoegen door zich terug te trekken op hun eigen kamer. Door te mopperen op alles en iedereen. Door passief en agressief te reageren of door zelden thuis te zijn en te spijbelen.

Zij worstelen met hun zelfbeeld. Vervelende ervaringen en gevoelens van schaamte, twijfels over uiterlijk, kleding, vriendschap. Somberheid en depressie daardoor zijn lastig te hanteren, laat staan te bespreken.

Pubers en jongeren zijn in de regel beter gebaat bij een goed en uitgebreid gesprek met concrete tips naar gedrag en zelfreflectie.
Onze aanpak is daarom praktisch en actief. In de behandeling staan thema’s van deze leeftijd centraal zoals; “wie ben ik?”, ouders, school, vriendschap en sexualiteit.